Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Tmi TasSulle
Leppärinteentie 12, 82960 Lehtovaara
Puh. +35840 7207171
jonna@karhuaho.fi

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusteet
Rekisterin avulla hoidetaan verkkokaupan tilauksiin tai sivuston lomakkeisiin liittyvää yhteydenpitoa. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan tilauksen/yhteydenoton yhteydessä luovuttamia tietoja: asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä ovat välttämättömiä perustietoja tilauksen käsittelyä, laskuttamista ja toimittamista tai lomakkeisiin vastaamista varten. Rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaushistoriasta, tilausten käsittelystä sekä mahdollisista tuotepalautuksista. 

Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön tilatessaan tuotteita verkkokaupasta ja / tai rekisteröityessään sen asiakkaaksi tai vaihtoehtoisesti täyttäessään tarjouspyyntö/palautelomakkeen.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain sen tarvittavan ajan, jotta tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset voidaan toteuttaa. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet (cookies)
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja kaupan sessiotunnisteen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajan tasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tutustua omiin henkilötietoihinsa ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista sekä niiden poistamista, mikäli tietojen käsittelemiseen ei ole enää hyväksyttävää syytä. Tietyin edellytyksin rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Edellä kerrotusta huolimatta tietoja voidaan edelleen käsitellä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä.

Automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä profiloinnissa tai muussa automatisoidussa päätöksenteossa.